• img
  • img
Nhà Hàng Codi

Nhà Hàng Codi

Chủ đầu tư:Nhà Hàng Codi - Long Hậu
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Chưa hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:Long Hậu - Long An
Nhà Hàng Codi
Nhà Hàng Codi
Nhà Hàng Codi
Nhà Hàng Codi
Nhà Hàng Codi
Nhà Hàng Codi
Nhà Hàng Codi
Nhà Hàng Codi
Nhà Hàng Codi
Nhà Hàng Codi
Nhà Hàng Codi
Nhà Hàng Codi