• img
  • img
Nhà Chị Yến

Nhà Chị Yến

Chủ đầu tư:Chị Yến-Tân Uyên
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc
Gói thầu:Thiết kế - Thi công
Trạng thái:Concept
Tổng diện tích:325m2
Địa điểm:Tân Uyên - Bình Dương
Nhà Chị Yến
Nhà Chị Yến
Nhà Chị Yến
Nhà Chị Yến
Nhà Chị Yến
Nhà Chị Yến
Nhà Chị Yến