• img
  • img
Nhà chị Trang

Nhà chị Trang

Chủ đầu tư:chị Trang
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:
Nhà chị Trang
Nhà chị Trang
Nhà chị Trang
Nhà chị Trang
Nhà chị Trang
Nhà chị Trang