• img
  • img
Nhà chị Duyên

Nhà chị Duyên

Chủ đầu tư:Chị Duyên- Đà Lạt
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:400 m2
Địa điểm:Đức Trọng - Đà Lạt
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên
Nhà chị Duyên