• img
  • img
Nhà Anh Tú

Nhà Anh Tú

Chủ đầu tư:Anh Tú
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Concept
Tổng diện tích:
Địa điểm:Tân Phú - Tp HCM
Nhà Anh Tú
Nhà Anh Tú
Nhà Anh Tú
Nhà Anh Tú
Nhà Anh Tú
Nhà Anh Tú