• img
  • img
Nhà anh Trang

Nhà anh Trang

Chủ đầu tư:Anh Trang
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:Bình Định
Nhà anh Trang
Nhà anh Trang
Nhà anh Trang