• img
  • img
Nhà Anh Thịnh

Nhà Anh Thịnh

Chủ đầu tư:Anh Thịnh
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc
Gói thầu:Trọn gói
Trạng thái:Chưa hoàn thành
Tổng diện tích:5X25
Địa điểm:Cần Thơ
Nhà Anh Thịnh
Nhà Anh Thịnh
Nhà Anh Thịnh
Nhà Anh Thịnh
Nhà Anh Thịnh
Nhà Anh Thịnh