• img
  • img
Nhà Anh Quốc

Nhà Anh Quốc

Chủ đầu tư:Anh Quốc
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:Long Thành - Đồng Nai
Nhà Anh Quốc
Nhà Anh Quốc
Nhà Anh Quốc
Nhà Anh Quốc
Nhà Anh Quốc
Nhà Anh Quốc