• img
  • img
Nhà Anh Phương

Nhà Anh Phương

Chủ đầu tư:Anh Phương - Bình Dương
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:400 m2
Địa điểm:Dĩ An - Bình Dương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương
Nhà Anh Phương