• img
  • img
Nhà Anh Huy

Nhà Anh Huy

Chủ đầu tư:Anh Huy
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái: Chưa hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:
Nhà Anh Huy
Nhà Anh Huy
Nhà Anh Huy
Nhà Anh Huy
Nhà Anh Huy
Nhà Anh Huy
Nhà Anh Huy
Nhà Anh Huy