• img
  • img
Nhà Anh Hoàng

Nhà Anh Hoàng

Chủ đầu tư:Anh Hoàng
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:
Nhà Anh Hoàng
Nhà Anh Hoàng
Nhà Anh Hoàng
Nhà Anh Hoàng
Nhà Anh Hoàng
Nhà Anh Hoàng