• img
 • img
Khách Sạn Hoài Phú

Khách Sạn Hoài Phú

Chủ đầu tư:Chị Phú
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc
Gói thầu:Thiết kế
Trạng thái:Đang Cải tạo
Tổng diện tích:200m2
Địa điểm:Bến Tre
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú
Khách Sạn Hoài Phú