• img
  • img
Khách Sạn Chị Tuyết

Khách Sạn Chị Tuyết

Chủ đầu tư:Chị Tuyết
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Concept
Tổng diện tích:
Địa điểm:Phú Quốc
Khách Sạn Chị Tuyết
Khách Sạn Chị Tuyết
Khách Sạn Chị Tuyết