• img
  • img
Khách Sạn Anh Hoàng

Khách Sạn Anh Hoàng

Chủ đầu tư:Anh Hoàng
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Concept
Tổng diện tích:
Địa điểm:
Khách Sạn Anh Hoàng
Khách Sạn Anh Hoàng
Khách Sạn Anh Hoàng
Khách Sạn Anh Hoàng
Khách Sạn Anh Hoàng
Khách Sạn Anh Hoàng