• img
  • img
Khách Sạn Anh Hiếu

Khách Sạn Anh Hiếu

Chủ đầu tư:Anh Hiếu
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:TP. HCM
Khách Sạn Anh Hiếu
Khách Sạn Anh Hiếu
Khách Sạn Anh Hiếu
Khách Sạn Anh Hiếu