• img
  • img
Coffee Codi-Long Hau

Coffee Codi-Long Hau

Chủ đầu tư:ANH HUY
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc
Gói thầu:Thiết kế- Thi công
Trạng thái:Chưa Hoàn Thành
Tổng diện tích:450m2
Địa điểm:Long Hau-Long An
Coffee Codi-Long Hau
Coffee Codi-Long Hau
Coffee Codi-Long Hau
Coffee Codi-Long Hau
Coffee Codi-Long Hau
Coffee Codi-Long Hau
Coffee Codi-Long Hau
Coffee Codi-Long Hau
Coffee Codi-Long Hau