• img
  • img
Chị Bích

Chị Bích

Chủ đầu tư:Chị Bích
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc
Gói thầu:Thiết Kế
Trạng thái:Concept
Tổng diện tích:250m2
Địa điểm:Rạch Giá
Chị Bích
Chị Bích
Chị Bích