• img
  • img
 Căn Hộ Nam Long 3

Căn Hộ Nam Long 3

Chủ đầu tư:Căn Hộ Nam Long
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc
Gói thầu:Thiết kế + Thi công nội thất
Trạng thái:Chưa hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:Long Hậu- Long An
 Căn Hộ Nam Long 3
 Căn Hộ Nam Long 3
 Căn Hộ Nam Long 3
 Căn Hộ Nam Long 3
 Căn Hộ Nam Long 3
 Căn Hộ Nam Long 3
 Căn Hộ Nam Long 3
 Căn Hộ Nam Long 3
 Căn Hộ Nam Long 3
 Căn Hộ Nam Long 3
 Căn Hộ Nam Long 3