• img
  • img
Building Vy Dương

Building Vy Dương

Chủ đầu tư:Building Vy Dương
Đơn vị thiết kế:Kiến Quốc Architecture
Gói thầu:Thiết kế + Thi công
Trạng thái:Chưa Hoàn thành
Tổng diện tích:
Địa điểm:
Building Vy Dương
Building Vy Dương
Building Vy Dương
Building Vy Dương
Building Vy Dương